Heb je verdere vragen? Stuur Mooncrow een mailtje

  Home Pagina

  Stregheria

  De Godin & De God

  De 8 Treguenda

  Strega's gereedschap

  Over Myrddin Mooncrow

  Onze Magie

  Cursussen & Workshops

  De Heksenwinkel

  Via Magicka Maillijst

  Stregheria & Wicca

  Link Pagina

  Maan FasesDe Instrumenten van een Strega


De Staf, de Beker, het Mes en het PentakelDe kaart van de Tovenaar van Italiaanse het dek [circa 1450 van de Visconti Tarot]Dit is de vroegste bekende afbeelding van de vier rituele instrumenten van Westers Occultisme, die in een magische context, samen met een Tovenaar, verschijnt. Dit dek is ook een van de oudst bekende bestaande Tarotdeks. De tovenaar wordt voorgesteld met een pentakel bij zijn rechterhand [wijsvinger] en het een staf bij zijn linkerhand. Voor hem ligt een mes en staat een kelk.De Staf

De Staf van de Strega of de Heks staat symbool voor het mannelijke. Bomen werden in de oudheid natuurlijk gezien als brengers van Leven. Ze groeiden, ze kregen steeds opnieuw bladeren en natuurlijk droegen hun takken de vruchten die in zowel in die dagen als natuurlijk ook tegenwoordig zorgden voor voedsel. Bomen waren/zijn dus Heilige Wezens, met hun wortels diep verankert in Moeder Aarde die leven gaven en ons van voedsel voorzagen.

Het is dus ook niet zo verbazend dat de Ouden een stukje van de boom "leenden" en het als werktuig gebruikten, dat zij zo een stukje van de boom's kracht verkregen. De Strege gebruiken traditioneel twee soorten staven. Een kleinere [wand] en een grote [staff]. De traditionele maten voor een staf zijn ontstaan doordat men in de oudheid zag dat een tak, met zijn vertakkingen iets weg had van arm en hand. Hierdoor is de traditionele maat voor de kleine staf van de binnenkant van je elleboog tot aan het puntje van je middelvinger geworden. De grote staf heeft van oudsher de lengte van je lichaam PLUS de lengte van je staf. Het idee hierachter was dat de machten en de magie die je oproept en gebruikt altijd groter zijn dan jezelf. Er bestaan uitgebreide rituele procedures voor de wijze waarop een staf van een boom "genomen" dient te worden. Deze, en natuurlijk de wijding van je werktuigen maken ze tot magische gebruiksvoorwerpen, Tools of the Craft zo je wil ;-)

De Kelk

De Kelk representeerd de Godin, het vrouwelijke, ontvankelijke aspect. De vloeistof in de kelk staat hierbij voor de verbindingsvorm tussen materie en spirit/geest. Het is ook een symbool voor de Heilige Graal, dus wijsheid en inzicht. Verder is het de kelk die de Strega in staat stelt de Maan en haar kracht in zich op te nemen door middel van het ritueel opvangen van de maankrachten in haar/zijn kelk.

De Spirit Blade [Mes]

De Spirit Blade [de benaming van het rituele mes of zwaard binnen de Stregheria en de Zuid Europese hekserij, de West Europese hekserij en binnen Wicca spreekt men dikwijls over de Athame] wordt voornamelijk gebruikt om opgewekte energie te richten, cirkels te trekken en te openen. Ook dit mes vertegenwoordigd de God, het mannelijke. In de Gardneriaanse Traditie zowel als in andere westerse tradities dient de Athame bot te zijn en een zwart heft te hebben, terwijl de Spirit Blade van een Strega [V] of Stregone [M] scherp dient te zijn en een inscriptie op beide kanten van het heft dient te hebben [zie afbeelding].

Zelf gebruik ik een Spirit Blade en een Athame, die ik beiden inzet op de voor het werktuig meest geschikte moment. Bijvoorbeeld een cirkel trek ik meestal met de Athame, terwijl ik voor de meer praktische toepassingen [snijwerk, symbolen in kaarsen zetten etc.] de Spirit Blade gebruik. Voer ik rituelen in de buitenlucht uit en neem ik mijn tools mee, blijft de Athame thuis op het altaar en wordt al het werk met de Spirit Blade gedaan.

Het Pentakel

Van oorsprong was het pentakel een steen of een schelp, die werd gebruikt om het centrum, het middelpunt van een "heilige ruimte" in een ritueel of magische handeling. Vandaag bestaat het pentakel van Heksen en Strege uit natuurlijk materiaal [steen, hout, klei...wees creatief!) en draagt het een pentagram in het midden omringd door eventueel voor jou belangrijke symbolen om je magie te versterken.

Het pentagram dat de meeste Strege gebruiken is er een dat is overgenomen van een oude Italiaanse afbeelding van een pentagram [zie afbeelding]


De Spirit VlamDe Spirit-Vlam

Dit stukje gereedschap speelt op het altaar van de Strega of Stregone een centrale rol. In het midden van het altaar van een Strega staat dikwijls een vuurvaste schaal of kom. Hierin wordt, na het trekken van de cirkel en het aanroepen van windrichtingen en elementen, een mengsel gegoten dat wij “Strega Fluid” noemen [Dit is een mengsel van Brandy, kruiden en andere ingrediënten, vroeger werd hiervoor ook wel eens parfum of gewoon een sterke drank hiervoor gebruikt. Al branden deze vaak een stuk minder snel en een stuk korter…].

De vloeistof wordt vervolgens, na het aanroepen van de Godin en haar God, aangestoken. Hierdoor ontstaat er mooie diepblauwe vlam, die de beschermende en oneindige energie van de kosmos symboliseert. Het is het geestelijk vuur van de voorouders zo je wilt. Deze vlam danst voor een poosje als het ware net iets boven de kom of schaal op je altaar.

Naast deze ceremoniële functie wordt de Spirit-Vlam ook dikwijls gebruikt als divinatie-middel of om de kracht van een ritueel of bezwering (spell) te versterken. Via Magicka gebruikt een “Strega Fluid” die we zelf produceren en die lange tijd mooi en diepblauw brandt. Wil je de kracht van de Spirit-Vlam zelf kunnen ervaren dan kun je natuurlijk “Strega Fluid” bij ons bestellen. Surf hier voor naar de Via Magicka Online Heksenwinkel

Het Nanta ZakjeDit zakje laat de wijze zien waarop de Strega als het ware continu met het “Ambacht” leeft duidelijk zien. Want het zakje bevat alle basiswerktuigen die een heks eigenlijk nodig heeft om haar/zijn werk te kunnen doen, en zijn/haar magie te kunnen beoefenen.

Het bevat een klein kelkje [dikwijls een vingerhoed], een kleine Athame [in de vorm van een kopspeld met een zwarte kop], een kleine staf [een takje van een eik of hazelaar], een muntje met een pentagram op [pentakel], twee kleine witte kaarsjes, wat zout en een flesje water. Verder heb ik in mijn persoonlijke Nanta Zakje nog twee schelpen, één gewone, die de Godin symboliseert en één hoornschelp als symbool voor de God. Ik heb er ook voor gekozen een wierookstaafje, wat olijfolie en wat IJzerhard en Wijnruit in het zakje te doen.

Hierdoor draag je a.h.w. altijd een miniatuuraltaartje, plus alle gereedschappen van magie met je mee. Natuurlijk worden zowel het zakje als zijn inhoud op een volle maan eerst geladen en gewijd om hun magisch werk te kunnen doen. Wil je je eigen Nanta Zakje? Kijk dan hier!

 


Copyright © 2002 - Via Magicka - Nijmegen, the Netherlands